Modernform ลดประจำปี 17-26 ก.ค.นี้

ใครกำลังสนใจหรืออยากช็อปเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านหรือสำนักงาน งานนี้ไม่ควรพลาดกับงานลดราคาประจำปีของ Modernform ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงานการลดราคาประจำปีในครั้งนี้ของ Modernform จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2558 ที่โชว์รูมศรีนครินทร์ ผู้ที่สนใจสามารถชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่โชว์รูมซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ชั้นที่สำนักงานศรีนครินทร์ ซึ่งสินค้าต่างๆ จะลดสูงถึง 70%

Comments

comments

(Visited 194 times, 1 visits today)

You may also like...