Honda Recall เรียกรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งเรียกรถยนต์ (Honda Recall) เพิ่มเติมในประเทศไทย เพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกันและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยการแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ มีรถยนต์ที่เข้าข่ายจำนวน 234,819 คัน ที่ต้องเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ฮอนด้าแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ จากกรณีปัญหาของชุดสร้างแรงดันก๊าซในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะ ที่อาจสร้างแรงดันสูงผิดปกติในขณะที่ชุดถุงลมทำงานในบางกรณี ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจทำให้ชุดถุงลมแตกออก และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้

Honda-logo copy

การแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติมในครั้งนี้ มีรุ่นรถยนต์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะ ได้แก่
· ซิตี้ > รุ่นปี 2012-2013
· ซิตี้ ซีเอ็นจี > รุ่นปี 2012
· แจ๊ซ > รุ่นปี 2012-2013
· แจ๊ซ ไฮบริด > รุ่นปี 2013
· แจ๊ซ (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น) > รุ่นปี 2012
· ซีอาร์-วี > รุ่นปี 2011

ฮอนด้าอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมชิ้นส่วน เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งในลำดับต่อไปทาง บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว จึงขอให้ลูกค้าที่ได้รับจดหมาย โทรศัพท์ติดต่อที่ศูนย์บริการฮอนด้าทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเรียกกลับมารับบริการ (Honda Recall) ในครั้งนี้เป็นกรณีเพิ่มเติมจากการเรียกเข้ารับบริการครั้งก่อนหน้านี้ ที่ทางฮอนด้าได้ส่งจดหมายแจ้งลูกค้าไปแล้ว จึงขอให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการติดต่อศูนย์บริการฮอนด้า เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าของทาคาตะ โดยมีรายละเอียดการส่งจดหมายแจ้งลูกค้าที่ผ่านมาสรุปดังนี้

รุ่นรถยนต์ (เฉพาะรุ่นที่มีถุงลม) ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งคนขับของทาคาตะ ได้แก่
· บริโอ้ > รุ่นปี 2012 -2014
· บริโอ้ อเมซ > รุ่นปี 2014
· ซิตี้ > รุ่นปี 2003-2011
· แจ๊ซ > รุ่นปี 2009-2011
· ซีวิค > รุ่นปี 2006-2011 และ รุ่นปี 2013-2014
· แอคคอร์ด > รุ่นปี 2004-2007
· ซีอาร์-วี > รุ่นปี 2007-2010 และ รุ่นปี 2013

และรุ่นรถยนต์ (เฉพาะรุ่นที่มีถุงลม) ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารของทาคาตะ ได้แก่
· ซิตี้ > รุ่นปี 2003-2009
· แจ๊ซ > รุ่นปี 2004-2009
· ซีวิค > รุ่นปี 2001-2009
· แอคคอร์ด > รุ่นปี 2003
· ซีอาร์-วี > รุ่นปี 2002-2009
· สตรีม > รุ่นปี 2002-2004

สำหรับกรณีของลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เข้าข่ายการเรียกเข้ารับบริการดังกล่าว แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของรถใหม่ และในกรณีที่ลูกค้าท่านใดสงสัยว่ารถอยู่ในข่าย Honda Recall ที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ สามารถนำหมายเลขตัวถัง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้หลายช่องทาง ดังนี้
· เข้าเว็บไซต์ www.honda.co.th/vinsearch

2016-07-12_19-40-20 · โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฮอนด้าได้ที่ http://www.honda.co.th/th/dealer
· สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร 02 341 7777

Comments

comments

(Visited 137 times, 1 visits today)

You may also like...